Obra Gràfica Original

L’obra gràfica original, és el resultat d’un procés manual d’estampaciórealitzat sota la directa intervenció de l’artista. Són obres originals aquelles en les que el mateix artista ha creat i realitzat la planxa original il’estampació sota la seva direcció, ha estat feta de manera artesanal,sense intervenció de procediments industrials o tècniques fotomecàniquesde reproducció.

Per a ser reconegut com a original cada exemplar ha de portar la signaturade l’artista, una indicació del total d’exemplars que componen l’edició i el nombre que correspon a cadascuna de les estampacions.